thông tin chuyển khoảng

Danh mục:

Mô tả

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

NGUYỄN VĂN KHÁNH:

 • NGÂN HÀNG:VietComBank

 • SỐ TÀI KHOẢN:0701000431778
 • SORT CODE:BFTVVNVX
 • CN.Tây Ninh
 • NGÂN HÀNG:MB Bank

 • SỐ TÀI KHOẢN:7330101178008
 • SORT CODE:MSCBVNVX
 • CN.Tây Ninh
 • NGÂN HÀNG:VietinBank

 • SỐ TÀI KHOẢN:106005184208
 • SORT CODE:ICBVVNVX
 • CN.Tây Ninh
 • NGÂN HÀNG:SCB Bank

 • SỐ TÀI KHOẢN:0180110975790001
 • SORT CODE:SACLVNVX
 • CN-TP.HCM
 • NGÂN HÀNG:SacomBank

 • SỐ TÀI KHOẢN:060 164 505 491
 • SORT CODE:SGTTVNVX
 • CN-TP.HCM
 • NGÂN HÀNG:SHB

 • SỐ TÀI KHOẢN:1006021574
 • SORT CODE:SHBAVNVX
 • CN-TP.HCM
 • NGÂN HÀNG:Ðông Á bank

 • SỐ TÀI KHOẢN:0103319097
 • SORT CODE:SGTTVNVX
 • CN-TP.HCM