Hoa mừng khai trương Đồng tiền đỏ-Hồng môn đỏ-lan thái vàng | HKT 9654

800.000VNĐ

 


CHI TIẾT SẢN PHẨM
Kích Cỡ: 1m60-1m80 x 60cm-80cm
SẢN PHẨM BAO GỒM
Hoa Đồng Tiền Đỏ, Hoa lan Thái Vàng,Hoa Hồng môn Đỏ, Lá Cau, kệ Sắt, Nơ Lụa,


Mô tả

Hoa mừng khai trương Đồng tiền đỏ-Hồng môn đỏ-lan thái vàng
Hoa mừng khai trương Đồng tiền đỏ-Hồng môn đỏ-lan thái vàng